Pawel Nowicki – Artist ☛

Diploma in painting Academy Fine Art – Warsaw- prof. J.Tarasina, annexe prof. M.Duchowski:”Robale Marzeń” (a collection of imaginary insect-figures). Exhibitions of figures: Gallery Dziekanka „Kat A” in 1994, Lapidary „Sorry Monsters” in 2000, Club Pruderia „Jazda figurowa” in 2003, Group exhibition at the Festival of Horror and the Prize Złoty Szerszeń for „Cemetery”. Publications of pictures on figures at Newsweek Magazine(politicians and artists) nr. 17/2002, 25/2002, 23/2003, 2/2008.

Paweł Nowicki – Artysta – Plastyk ☛

Dyplom z malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prof. J.Tarasina, aneks u prof. M.Duchowskiego: „Robale Marzeń” (kolekcja wymyślonych owadów-figurek). Wystawy figurek: Galeria Dziekanka „Kat. A” 1994 r., Lapidarium „Sorry Potwory” 2000 r., Klub Pruderia „jazda figurowa” 2003 r., Wystawa zbiorowa na festiwalu grozy i główna nagroda Złoty Szerszeń za „Cmentarz”. – Publikacje zdjęć Figurek do artykułów w Newsweeku (politycy i artyści) nr. 17/2002,25/2002,23/2003,2/2008.

Press Publications

P.Nowicki©Archives Collection

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Painting

P.Nowicki©Archives Collection

Products – Pawel Nowicki
>

To jest sklep demonstracyjny do celów testowych - żadne zamówienia nie zostaną zrealizowane. This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Zamknij